meld aan

Voor betere multidisciplinaire samenwerking in de zorg en hogere patiëntparticipatie

Breukelen – Caresharing en ZorgDomein gaan per 1 september 2022 gezamenlijk verder onder de ZorgDomein Holding. De ondernemingen willen multidisciplinaire samenwerking, in de vorm van netwerkzorg, optimaal ondersteunen voor zorgprofessionals en patiënten. ZorgDomein en Caresharing kunnen hier onder één paraplu nog beter invulling aan geven.

Verbinders in de zorg
Voor Dick Gorris, algemeen directeur ZorgDomein, is het een mooie volgende stap om met Caresharing de handen ineen te slaan: “ZorgDomein en Caresharing zijn beide al jarenlang verbinders in de zorg, maar op net een andere manier en op verschillende momenten in het zorgtraject. Waar ZorgDomein het begin van een zorgtraject faciliteert en verbindt, verdiept Caresharing de multidisciplinaire samenwerking tussen professionals en patiënten binnen dat traject. Door het samenbrengen van expertises, wordt nóg meer waarde gecreëerd voor zorgprofessionals en patiënten.“

De inzet van netwerkzorg versnellen mèt hogere patiëntparticipatie
Samen creëren ZorgDomein en Caresharing mogelijkheden voor betere samenwerking en efficiëntere afstemming tussen alle betrokkenen in een zorgtraject. Zo blijft er meer tijd en ruimte over voor het bieden van goede zorg. Tijs Rietjens, algemeen directeur Caresharing, zegt daarover: “We vinden elkaar in de overtuiging dat netwerkzorg de toekomst heeft, net als velen in het zorgveld overigens. Maar het wordt pas échte netwerkzorg wanneer multidisciplinaire samenwerking kan plaatsvinden via een centraal beschikbaar dossier. Dit is beschikbaar voor álle betrokken zorgprofessionals rond een specifieke zorgindicatie van een patiënt. Bovendien heeft ook de patiënt en eventueel de mantelzorger toegang tot het dossier; voor zowel inzage als deelname. Denk dan bijvoorbeeld aan het toevoegen van gegevens ter monitoring.”

ZorgDomein en Caresharing slaan nu de handen ineen om de inzet van netwerkzorg te versnellen. Paul Simoons, commercieel directeur ZorgDomein: “Afgelopen jaar hebben we op ons platform 18 miljoen keer zorgvraag met passend zorgaanbod verbonden. Daaruit volgen vele zorgtrajecten die vragen om multidisciplinaire samenwerking. Patiënten en onze ruim 100.000 platformgebruikers gaan in de toekomst ervaren hoe we, door het bundelen van onze krachten, het verschil gaan maken.”

Samen opereren vanuit eigen kracht
Caresharing en ZorgDomein gaan samen opereren met behoud van ondernemerschap, flexibiliteit en een eigen identiteit binnen de ZorgDomein Holding. De digitale oplossingen van Caresharing en ZorgDomein blijven in de huidige vorm bestaan. ZorgDomein wordt door zorgprofessionals en -instellingen ingezet voor het aanbieden, vinden en regelen van zorg. ZorgDomein is met name bekend om zijn digitale oplossingen voor verwijzen, diagnostiek aanvragen, digitaal consulteren en de eOverdracht naar VVT. Caresharing combineert al 15 jaar multidisciplinaire dossiervoering met communicatiemogelijkheden en meer patiëntregie in het zorgtraject. De van origine KIS-leverancier heeft enkele jaren geleden het samenwerkingsplatform cBoards gelanceerd om netwerkzorg in Nederland te faciliteren rondom een patiënt-gecentraliseerd zorgdossier.