Ziektelastmeter


cBoards

cBoards is een online applicatie die multidisciplinaire samenwerking in de zorg eenvoudig maakt. 

⇦ Terug naar cBoards
Nu 3 maanden gratis

"Met cBoards kan ik hele duidelijke informatie over patiënten delen met andere zorgprofessionals. En het is een veilig alternatief voor WhatsApp en e-mail.”

Fieke van Genderen, praktijkverpleegkundige


Deze organisaties maken al gebruik van cBoards

Start een behandelplan

Op basis van de resultaten die voortkomen uit de ziektelastmeter kunt u relevante adviezen geven aan de patiënt. Deze adviezen kunnen direct omgezet worden naar actiepunten in het behandelplan om structureel op te pakken.

Betrek de patiënt bij de zorg

In cBoards kunt u de patiënt eenvoudig online betrekken bij de resultaten die voortkomen uit de ziektelastmeter. U nodigt de patiënt eenvoudig uit voor het board en vraagt hem of haar om de vragenlijst alvast in te vullen.

Maak de ziektelast inzichtelijk

De ziektelastmeter is ontwikkeld onder toezicht van de Long Alliantie Nederland. De ziektelastmeter kijkt naar de integrale gezondheidstoestand van de patiënt en brengt deze visueel in kaart.

Long Alliantie Nederland

De ziektelastmeter is ontwikkeld onder toezicht van de Long Alliantie Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit Maastricht en werd gepubliceerd in Nature. De gevalideerde vragenlijsten zijn inmiddels onderdeel van de zorgstandaard COPD.

De ziektelastmeter kijkt naar de integrale gezondheidstoestand van de patiënt. Niet alleen longfunctie, maar ook ziektebeleving wordt in kaart gebracht. Om dit te bereiken vult de patiënt zelf een deel van de vragen in.

Aanbod boards

Elk board heeft een specifiek zorgthema. Naast Ziektelastmeter ondersteunt cBoards ook thema's als:


Algemeen MDO
Corona
Glucosedagboek
Hoofdpijn
Medicatiebeoordeling
Ouderenzorg
Oncologie

Palliatieve zorg
Positieve gezondheid
SOLK
Scoremeter HVZ
Wondzorg
Zelfmanagement

En meer ...

Meer weten?

We laten u graag alle mogelijkheden zien van cBoards.

Bekijk de video

cBoards nu 3 maanden gratis