Zelfmanagement


cBoards

⇦ Terug naar cBoards
Nu 3 maanden gratis

Het NHG adviseert huisartsen om te gaan werken met een virtuele overlegtafel. (bron)

"Met cBoards kan ik hele duidelijke informatie over patiënten delen met andere zorgprofessionals. En het is een veilig alternatief voor WhatsApp en e-mail.”

Fieke van Genderen, praktijkverpleegkundige


cBoards nu 3 maanden gratis

Deze organisaties maken al gebruik van cBoards

Betrek ketenpartners bij de zorg

Vaak komen er uit het zorgplan problemen naar voren waarbij de hulp van een gespecialiseerde ketenpartner gewenst is, zoals een diëtist bij een patiënt die zou willen afvallen. In cBoards kunt u binnen enkele klikken een paramedicus uit de buurt inschakelen.

Betrek de patiënt bij de zorg

cBoards is perfect is afgestemd op zelfmanagement. U bent in staat om de patiënt toegang te geven tot zijn eigen medische informatie, de patiënt kan zelf vragenlijsten invullen en u kunt direct en veilig communiceren via de chat en beeldbel-functionaliteiten.

Diverse chronische aandoeningen

U opent een board rondom een specifiek thema, zoals diabetes, COPD, CVRM, astma of ouderenzorg. Heeft een patiënt meerdere aandoeningen? Open dan een nieuw thema voor iedere aandoening.

cBoards is een online applicatie die multidisciplinaire samenwerking in de zorg eenvoudig maakt. 

Zo zet u cBoards in bij zelfmanagement

Iedere patiënt heeft een eigen verhaal. cBoards is zo ingericht dat u de patiënt eenvoudig kunt ondersteunen bij belangrijke aandachtspunten. Of het nu gaat om gedrag, emotie of om zuiver medische gegevens, u heeft de middelen in handen om de patiënt te betrekken bij zijn eigen behandeling.

Inzage medische informatie

Het unieke van cBoards is dat u de patiënt toegang geeft tot een overzichtelijke selectie van gegevens. Elk board heeft namelijk een specifiek zorgthema waarin enkel gegevens zichtbaar zijn die bij dit thema horen. De patiënt ziet dus alleen data die er toe doet.

Invullen vragenlijsten

cBoards biedt keuze uit een ruime set aan gevalideerde vragenlijsten die u handvatten geven bij het afstemmen van de zorg. U kunt de patiënt deze vragenlijsten in laten vullen als voorbereiding op een fysiek of videoconsult.
Op basis van automatisch berekende scores ziet u eenvoudig welke gebieden aandacht verdienen.

E-consult

Aan de hand van de chat functionaliteit die binnen het board beschikbaar is kunt u aan de hand van beschikbare informatie op een veilige manier met de patiënt  communiceren en beeldbellen. Op deze manier kunt u direct eenvoudige medische vragen van de patiënt beantwoorden.

Aanbod boards

Elk board heeft een specifiek zorgthema. Naast zelfmanagement ondersteunt cBoards ook de volgende thema's:


Algemeen MDO
Glucosedagboek
Medicatiebeoordeling
Ouderenzorg
Oncologie

Palliatieve zorg

Positieve gezondheid
SOLK
Scoremeter HVZ

Valpreventie
Zelfmanagement
Ziektelastmeter

En meer ...

Meer weten?

We laten u graag alle mogelijkheden zien van cBoards.

Bekijk de video