meld aan

In samenwerking met MobileCare hebben wij binnen ons samenwerkingsgplatform cBoards het board ‘Virtuele thuiszorg’ ontwikkeld om de virtuele thuiszorg die MobileCare faciliteert, uit te breiden met netwerkzorgmogelijkheden.

Meetgegevens van patiënten die in hun thuissituatie gebruikmaken van één of meerdere devices (beschikbaar gesteld door MobileCare), worden nu automatisch in het Virtuele thuiszorg board geregistreerd en super overzichtelijk weergegeven. Op deze manier kunnen de wijkverpleegkundigen, samen met de huisarts en evt. mantelzorger, deze patiënten heel eenvoudig op afstand monitoren en direct de gewenste zorg leveren. Ook de patiënt zelf en elke andere gewenste zorgprofessional kan uiteraard betrokken worden bij de samenwerking in het Virtuele thuiszorg board.