meld aan

Op initiatief van Bas Blikkendaal en Rolf Ninaber van Eyben van evomedi Nederland en apotheker Bart Jansen, zijn wij deze week gestart met een pilot Therapietrouw.

Het Therapietrouw board binnen ons netwerkzorgplatform cBoards kan door apothekers worden ingezet om betere begeleiding te bieden aan patiënten met een langdurig of chronisch medicijngebruik. De verwachting is dat de combinatie van laagdrempelige communicatie, de beschikbaarheid van goede educatiematerialen en de mogelijkheid voor patiënten om in het board zelf een actieve rol in te nemen, hen gaan helpen bij een juist medicatiegebruik en een betere therapietrouw.

De pilot richt zich specifiek op het bevorderen van de therapietrouw van COPD en astma patiënten die gebruik maken van een specifieke inhalator, maar bij succes zullen wij het board direct uitbreiden, zodat apothekers de therapietrouw van zoveel mogelijk andere patiënten kunnen stimuleren.

Even de belangrijkste voordelen onder elkaar:

  • De patiënt kan eenvoudig nauw contact onderhouden en begeleid worden door de apotheker via de chat en beeldbelmogelijkheden in het board
  • De patiënt heeft altijd de juiste, relevante educatiematerialen (o.a. gebruiksaanwijzingen, instructievideo’s) tot zijn beschikking in het board
  • De patiënt heeft inzicht in zijn medische informatie in het board, zoals bijv. het medicatieoverzicht
  • De patiënt kan een actievere rol spelen door zelf vragenlijsten (o.a. BMQ, MARS) in te vullen in het board, waardoor de apotheker meer en beter inzicht krijgt in de situatie van zijn patiënt
  • Als vanzelfsprekend met cBoards kunnen mantelzorgers en andere zorgprofessionals ook betrokken worden in het board

Wij wensen de deelnemende apotheken veel succes bij de verdere opstart en kijken uit naar de evaluatie van de eerste resultaten!

Overigens is het Therapietrouw board voor iedereen beschikbaar, het board staat gewoon in onze cBoards bibliotheek en kan dus door alle apothekers die cBoards gebruiken en een samenwerking kunnen starten, worden ingezet!