meld aan

We zijn al een tijdje met elkaar onderweg, maar nu is het dan toch echt officieel: Ons samenwerkingsplatform cBoards gaat het concept van een ‘Virtual Ward’ in Amsterdam ondersteunen!

De Virtual Ward is een initiatief van het OLVG en Cordaan, i.s.m. de Amsterdamse Huisartsen alliantie en gesteund door Zilveren Kruis en is erop gericht gezamenlijk patiëntenzorg vanuit de juiste plek te leveren. De zorg zelf blijft in principe hetzelfde, alleen de wijze waarop deze (met elkaar) plaatsvindt, wordt logischer ingericht en verbeterd.

We zijn nu volop bezig met het vormgeven van de zorgpaden CVA, Hartfalen en thuismedicatie bij de Ziekte van Crohn. Met de geweldige input van alle betrokken zorgprofessionals modelleren wij voor elk van deze zorgprogramma’s een specifiek board waarbinnen (teams van) zorgprofessionals, de patiënt en informele zorgverleners optimaal met elkaar kunnen samenwerken en het principe van ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’ heel concreet handen en voeten krijgt.

 

Wij kijken uit naar een prachtige langdurige samenwerking en het ondersteunen van zoveel mogelijk zorgpaden, waarmee we gezamenlijk netwerkzorg rondom de Amsterdamse patiënt naar een volgend niveau brengen.

#Amsterdam #netwerkzorg #cBoards #jzojp #caresharing