Positieve Gezondheid

cBoards

⇦ Terug naar cBoards
Nu 3 maanden gratis

"Met cBoards kan ik hele duidelijke informatie over patiënten delen met andere zorgprofessionals. En het is een veilig alternatief voor WhatsApp en e-mail.”

Fieke van Genderen, praktijkverpleegkundige


Deze organisaties maken al gebruik van cBoards

Start met verbeteren

Om de 'Positieve gezondheid' te verbeteren en zo het gezondheidsoppervlak te vergroten worden er per onderwerp speciaal geselecteerde apps getipt die de patiënt kunnen helpen. 


Zet de patiënt centraal

Zorg waarbij niet de ziekte centraal staat, maar de mens en zijn kwaliteit van leven. Dat is positieve gezondheid. Zeker voor chronisch zieken valt er veel winst te behalen door niet alleen naar de medische kant te kijken, maar ook naar factoren als dagelijks functioneren en leefstijl. 

Breng de gezondheid in kaart

De 'Positieve Gezondheid' methode is ontwikkeld door Machteld Huber. Deze methode inventariseert verschillende dimensies van gezondheid en brengt deze visueel in kaart. Op deze manier krijgt de patiënt inzicht in de eigen gezondheid.

cBoards is een online applicatie die multidisciplinaire samenwerking in de zorg eenvoudig maakt. 

Waarom positieve gezondheid?

Persoonsgerichte zorg is een erg breed en veelomvattend concept dat niet van de ene op de andere dag is in te voeren. Daarom is het belangrijk dat zorgverleners concrete tools in handen krijgen waarmee ze ervaring kunnen opdoen. Met ‘Positieve gezondheid’ is dit mogelijk. Deze methode, ontwikkeld door Machteld Huber, brengt verschillende dimensies van gezondheid in kaart.

In haar onderzoek concludeert Machteld Huber dat zorgverleners en patiënten vaak anders denken over het belang en de betekenis van deze dimensies. Zorgverleners hechten vooral waarde aan de dimensie ‘lichaamsfuncties’, terwijl patiënten alle dimensies even belangrijk vinden, ook ‘zingeving’ of ‘sociaal participeren’. Patiënten waarderen het dus als de aandacht niet alleen uitgaat naar hoge bloeddruk en longfunctie.

Aanbod boards

Elk board heeft een specifiek zorgthema. Naast Positieve gezondheid ondersteunt cBoards ook thema's als:


Algemeen MDO
Astma zelfmanagement
COPD zelfmanagement
CVRM zelfmanagement
Diabetes zelfmanagement
Glucosedagboek
Longzorg

Medicatiebeoordeling
Ouderenzorg
Positieve gezondheid
SOLK
Scoremeter
Ziektelastmeter

En meer ...

Meer weten?

We laten u graag alle mogelijkheden zien van cBoards.

Bekijk de video

cBoards nu 3 maanden gratis