meld aan

Patiënten met een chronische darmziekte, zoals de ziekte van Crohn of een chronische darmontsteking (colitis ulcerosa), krijgen voortaan zorg thuis, verricht door gespecialiseerde verpleegkundigen van zorginstelling Cordaan. Voor patiënten die bij OLVG onder behandeling zijn, is deze nieuwe service vanaf deze maand beschikbaar.

 

Eugenie le Poole, verpleegkundig specialist Maag-, Darm-, Leverziekten in OLVG: ‘Patiënten met een chronische darmziekte zijn vaak levenslang onder behandeling in het ziekenhuis. Zij hebben ontstekingsremmers nodig die worden toegediend via een infuus. Ze moeten hiervoor vaak naar de polikliniek komen. Met deze samenwerking met Cordaan is dat nu niet meer nodig. Hierdoor neemt bovendien de druk op het ziekenhuis af, waardoor ruimte ontstaat voor andere zorg.’

 

Jet Sterk, gespecialiseerd verpleegkundige Cordaan: ‘Met deze nieuwe service kunnen onze gespecialiseerde verpleegkundigen de medicatie gewoon bij de patiënt thuis toedienen. Voor veel patiënten is dat een stuk prettiger.’

 

Alle betrokken zorgverleners en de patiënt communiceren via het online samenwerkingsplatform ‘cBoards’ met daarin een multidisciplinair patiëntendossier. Hierdoor is deze netwerkzorg ook daadwerkelijk mogelijk.

 

Voorafgaand aan de keuze voor cBoards hebben meerdere succesvolle pilots plaatsgevonden in Amsterdam. Tijs Rietjens, Algemeen Directeur van softwareleverancier Caresharing is dan ook zeer verheugd over de samenwerking met OLVG en Cordaan: ‘Ik denk dat we gezamenlijk en met cBoards iets heel unieks aan het neerzetten zijn. De thematische opzet van een multidisciplinair patiëntendossier, in dit geval thuismedicatie voor patiënten met een chronische darmziekte, zorgt voor kwalitatief goede en efficiënte samenwerkingen. Dit komt doordat alleen relevánte zorgprofessionals betrokken worden en alleen relevánte medische data met elkaar worden gedeeld. Daarnaast garandeert het altijd een juist privacy niveau. Met cBoards weten we, samen met de zorgprofessionals uit het veld, de ‘Juiste Zorg Op De Juiste Plek’ heel concreet handen en voeten te geven.’

 

De Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Dit project is een initiatief van OLVG en Cordaan, gesteund door de Amsterdamse Huisartsen alliantie en in samenwerking met Zilveren Kruis. De samenwerkingssoftware van Caresharing ondersteunt de gewenste netwerkzorg. Samen met andere zorgverleners zoeken OLVG en Cordaan continu naar manieren om zorg te verbeteren en waar mogelijk te vervangen door zorg thuis of bijvoorbeeld eHealth.

 

#netwerkzorg #cBoards #jzojp #caresharing #OLVG #Cordaan #ZilverenKruis