meld aan

Amsterdam, 2 november 2020 – De netwerkzorg in Amsterdam is door gegevensuitwisseling tussen softwareleveranciers Caresharing en Epic vergemakkelijkt. De medische data uit het EPD van Epic kan door het OLVG nu eenvoudig gedeeld worden met het netwerkzorgplatform cBoards van Caresharing. Dit samenwerkingsplatform geeft iedere zorgprofessional, maar ook mantelzorgers, toegang tot gegevens van een patiënt wanneer de patiënt daar toestemmming voor heeft gegeven. Het ziekenhuis en organisaties uit de eerste lijn, zoals de thuiszorg en de huisartsenpraktijk, kunnen nu gemakkelijker samenwerken, zorg overdragen en patiënten in een thuissituatie goed monitoren. 

 

Uitbreiding netwerkzorg Amsterdam

Zorgorganisaties zoals het OLVG, Cordaan en de Amsterdamse Huisartsen Alliantie werken nauw samen met Caresharing en Epic om de transmurale zorg binnen de hoofdstad uit te breiden en op te schalen. Jos Rietjens, Product Owner en medeoprichter van Caresharing: “Een optimale uitwisseling en beschikbaarheid van medische data is cruciaal voor het realiseren van goede netwerkzorg. Hierbij is het belangrijk dat er alleen relevante zorginformatie gedeeld wordt. Zo worden bijvoorbeeld andere data uitgewisseld wanneer wordt samengewerkt rondom de toediening van medicatie via een infuus bij patiënten met een chronische darmziekte, dan bij het op afstand monitoren van patiënten met hartfalen.” Ellen Ophoff, Klinisch Informaticus OLVG: “Wij zijn blij dat we door de koppeling tussen Epic en cBoards nu eenvoudiger gegevens kunnen uitwisselen van een patiënt. We stellen onder andere notities en brieven zoals de overdracht of een uitvoeringsverzoek beschikbaar in cBoards voor alle betrokken zorgprofessionals, mantelzorgers én de patiënt. Op deze manier werken we efficiënter samen aan goede zorg.”

 

Hoe werkt het?

Vanuit een patiëntendossier in Epic kan de zorgprofessional in het ziekenhuis direct een ‘board’ aanmaken binnen cBoards. Een board is een multidisciplinair dossier van een patiënt. Hierin zitten alle relevante data voor de betreffende samenwerking. De zorgprofessional ervaart alles als één systeem. Alle chat- en beeldbelcommunicatie met patiënten en tussen de zorgverleners onderling vindt ook plaats binnen dit board.

Epic is sterk voorstander van het gebruik van internationale integratiestandaarden. Voor het inloggen en aanmaken van patiënten in cBoards vanuit Epic is daarom gekozen voor OAuth2 volgens Smart-on-FHIR. Dit is volgens Rietjens van Caresharing een logische keuze, omdat met de internationale standaard voor data-uitwisseling ‘FHIR’, steeds meer gestructureerde data kunnen worden uitgewisseld tussen alle verschillende systemen.

 

Over Caresharing

Caresharing is een Nederlandse softwareleverancier dat zorgorganisaties en haar medewerkers in staat stelt hun volledige samenwerkingspotentieel te benutten. Het bedrijf ontwikkelt moderne, toekomstbestendige netwerkzorgsoftware die de kwaliteit en efficiëntie van multidisciplinaire zorg verhoogt, patiëntparticipatie en zelfmanagement stimuleert en remote monitoring op een makkelijke manier mogelijk maakt. Caresharing gelooft stellig dat de kracht van netwerkzorg het potentieel heeft de zorg sterk te veranderen, namelijk eentje die meer open en meer patiëntgericht is.

 

 

#netwerkzorg #cBoards #jzojp #caresharing #Amsterdam