meld aan

Nieuwe stap in data-integratie tussen netwerkzorgplatform cBoards en het Epic EPD!
 
Naast een Single-Sign-On, waarmee zorgprofessionals van het OLVG eenvoudig tussen Epic en ons samenwerkingsplatform cBoards kunnen navigeren, konden zij met de bestaande data-integratie ook al brieven zoals overdrachten en uitvoeringsverzoeken vanuit Epic naar cBoards versturen.
 
Maar we wilden uiteraard meer, dus hebben we de afgelopen periode samen met het OLVG en Epic hard gewerkt aan een uitbreiding van de integratie. En het resultaat mag er wezen!
 
Vanaf vandaag kunnen vitale waarden zoals polsfrequentie, bloeddruk, gewicht en lengte, automatisch realtime vanuit Epic opgehaald worden in een board (= multidisciplinair patiëntendossier) in cBoards. Ook een groot aantal vragenlijsten en meetinstrumenten als onderdeel van de klinimetrie, kunnen nu vanuit Epic gedeeld worden in een board. Deze data zijn dan dus direct beschikbaar voor alle partijen die betrokken zijn bij de zorg van de patiënt (zorgprofessionals, mantelzorgers en/of patiënt zelf). Zij werken immers nauw, multidisciplinair met elkaar samen binnen het betreffende board.
 
Professionals uit het OLVG, organisaties uit de eerste lijn, de thuiszorg en zorgverleners van elke andere organisatie die wordt betrokken, kunnen door deze integratie-uitbreiding middels FHIR, nog beter samenwerken, zorg overdragen en/of patiënten in de thuissituatie goed begeleiden en monitoren!