meld aan

Ouderenzorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Mensen wonen vaker en langer thuis, waardoor ze vaker een beroep doen op hun huisartsenpraktijk. Ook krijgt het sociale netwerk van de oudere een steeds grotere rol bij het verlenen van de juiste hulp. Het is een uitdaging om de problematiek van een oudere in kaart te brengen. Zowel somatische, psychische als sociale issues vragen tegelijkertijd om aandacht.

De nieuwe module ouderenzorg is gebouwd met deze ontwikkelingen in het achterhoofd. Diverse mogelijkheden zijn toegevoegd om de zorg af te kunnen stemmen op de eisen van vandaag:

  • Netwerkcontacten: Registreer welke zorgprofessionals en mantelzorgers er bij de patiënt betrokken zijn.
  • Levenseinde: Registreer of de patiënt een wilsverklaring heeft en registreer vragen rondom Advance Care Planning.
  • Episodes & Medicatie: Een overzicht dat automatisch wordt ingeladen uit het HIS.
  • Onderzoek & Uitslagen: De belangrijkste meetwaarden in een overzicht.
  • Assessment: Naar aanleiding van een intake worden problemen aangeduid met duidelijk kleuren. Op basis hiervan kunt u verdiepende vragenlijsten afnemen.
  • Aanvullend: Informatie over roken, alcohol en bewegen.

Holistische benadering

De benadering is in de ouderenmodule anders dan u gewend bent. Omdat geprotocolleerd werken bij ouderenzorg ook nadelen heeft, is er duidelijk gekozen voor een module die een holistische benadering ondersteunt. Vanuit het dashboard ziet u direct de belangrijkste probleemgebieden, zodat u in overleg met de patiënt kunt bepalen waar u het meeste aandacht aan besteedt. Voor ieder probleemgebied zijn de meest gebruikte vragenlijsten toegevoegd, zodat u altijd handvatten heeft om de gezondheid van de patiënt verder in kaart te brengen. Als u bijvoorbeeld een oudere behandelt die problemen heeft met zijn geheugen, kunt u (onder andere) direct een MMSE-vragenlijst afnemen.

Multidisciplinair samenwerken

Door de koppeling met cBoards betrekt u eenvoudig zorgverleners uit andere disciplines bij de zorg. Zo kunt u bijvoorbeeld een specialist ouderenzorg inschakelen, maar ook een fysiotherapeut of een internist. Het is niet nodig dat deze professionals al een account van cBoards hebben: als u ze nog niet in het adresboek staan kunt u anderen uitnodigen met behulp van een e-mailadres. Zij ontvangen dan een link waarmee een gratis account kan worden aangemaakt. Ook kunt u de patiënt zelf en mantelzorgers uitnodigen, ook op basis van e-mailadres. Op die manier worden zij beter betrokken bij de zorg.

Handleidingen voor cBoards zijn te vinden op onze supportpagina.

OZIS-standaard ouderenzorg

In de ouderenmodule is de nieuwe OZIS-standaard voor ouderenzorg geactiveerd. Dit betekent dat u door een simpele druk op de knop uw registraties kunt terugsturen naar het HIS. Andersom worden registraties rondom ouderenzorg die u in uw HIS heeft gedaan, direct ingeladen in het KIS.

Geschikt voor iPad

De ouderenmodule is geschikt voor iPad en andere tablets. Het is dus mogelijk om patiënten aan huis te bezoeken en via een tablet met internetverbinding registraties in te voeren.

Contact

 Bent u geïnteresseerd in de module ouderenzorg? Neem dan contact met ons op. We staan altijd klaar om de mogelijkheden vrijblijvend te laten zien.