meld aan

Een optimale uitwisseling en beschikbaarheid van medische data is cruciaal voor het realiseren van goede netwerkzorg. Door de gerealiseerde integratie met het ECD ‘Ons’ van Nedap kunnen medische data uit Ons nu eenvoudig realtime worden opgehaald en gedeeld binnen ons samenwerkingsplatform cBoards.

Zorgprofessionals van thuiszorgorganisatie Cordaan kunnen met deze nieuwe integratie nóg gemakkelijker samenwerken met zorgorganisaties uit bijv. de 1e en 2e lijn. Wijkverpleegkundigen hoeven medische data, zoals gewicht, glucose, zuurstofsaturatie, bloeddruk en temperatuur nu niet meer dubbel te registreren. In het board van de patiënt worden direct de beschikbare data uit Ons opgehaald, waardoor altijd de meest recente medische informatie van de thuiszorg beschikbaar is voor alle bij de samenwerking betrokken partijen (zorgprofessionals, mantelzorgers en/of de patiënt zelf)..

Door in het board gezamenlijk naar dezelfde actuele informatie te kunnen kijken en laagdrempelig contact met elkaar te kunnen onderhouden, kan er ontzettend efficiënt samengewerkt worden rondom de zorg van de patiënt!

Dit type integratie, opgezet met Nedap, MuleSoft en Cordaan, is waar het wat ons betreft naartoe dient te gaan i.h.k.v. netwerkzorg: Zorgprofessionals registreren in de basis zoveel mogelijk in het eigen bronsysteem en data worden automatisch (na toestemming) opgehaald naar de omgeving waarin met elkaar wordt samengewerkt.