De STRIP-methode

Stap 1: Farmacotherapeutische anamnese

Ten eerste is het belangrijk om een anamnese af te nemen bij de patiënt. In het board vindt u een vragenlijst die u face-to-face afneemt, of door de patiënt laat invullen vanuit huis. U kunt dit ook door een mantelzorger laten doen.

Stap 2: Farmacotherapeutische analyse

Nu de medische gegevens en de medicatielijst zijn aangevuld met de ervaringen van de patiënt, kunt u overleggen over het te volgen beleid. Hiervoor kunt u gebruikmaken van gestructureerde vragenlijsten en de chat. Iedereen gebruikt zijn expertise om farmacotherapiegerelateerde problemen aan het licht te brengen.

Stap 3: Opstellen farmacotherapeutisch behandelplan

Uit het beleid komen een aantal taken voort, zoals het schrijven van een recept of het aanpassen van het actuele medicatieoverzicht. Deze afspraken worden vastgelegd in het behandelplan. Iedere taak krijgt een verantwoordelijke toegewezen, en eventueel wordt er een datum aan gekoppel

Stap 4: Vaststellen farmacotherapeutisch behandelplan

In deze fase worden de voorgestelde stappen in het behandelplan doorgenomen met de patiënt. Deze kan eventueel meebeslissen over het te volgen beleid en aangeven welke acties voor hem prioriteit hebben. Ook dit kan desgewenst geheel online plaatsvinden.

Stap 5: Follow-up en monitoring

Omdat de patiënt zelf kan deelnemen aan het board, heeft hij altijd toegang tot een actueel overzicht van het behandelplan. De betrokken zorgprofessionals houden hierin bij of taken zijn uitgevoerd. Het is mogelijk om in deze fase andere zorgprofessionals, zoals verpleegkundigen of farmaceutisch consulenten, uit te nodigen. Eventueel kan de patiënt gevraagd worden om contact op te nemen via de chat, mochten er problemen optreden met het gebruik van geneesmiddelen.