meld aan

Het organiseren van een medicatiebeoordeling

Helaas bestaan er nog veel drempels voor het uitvoeren van een medicatiebeoordeling. Voor artsen en apothekers is het lastig om op een efficiënte manier bij elkaar te komen voor overleg. Verder zijn de beschikbare medische gegevens vaak onvolledig, omdat de informatiesystemen van de arts en apotheker niet goed samenwerken. 

Caresharing wil deze problemen graag helpen oplossen. Daarom hebben we in cBoards een nieuw type board toegevoegd, waarmee u in enkele eenvoudige stappen online een medicatiebeoordeling organiseert.

Patiënten selecteren

Omdat polyfarmacie veel vaker voorkomt in hogere leeftijdsgroepen, is een medicatiebeoordeling met name interessant bij ouderen. De richtlijn van het KNMP adviseert om een medicatiebeoordeling uit te voeren bij patiënten van 65 jaar en ouder die minimaal 5 medicamenten gebruiken en daarnaast aan minimaal een van de volgende eigenschappen voldoen:

  • Verminderde nierfunctie
  • Verminderde cognitie
  • Verhoogd valrisico
  • Signalen van verminderde therapietrouw
  • Wonend in verzorg- of verpleeghuis

Betrokkenen uitnodigen

Iedere zorgverlener kan in cBoards het initiatief nemen voor een medicatiebeoordeling. U opent het board bij een patiënt en nodigt vervolgens de betrokkenen uit via het adresboek of via e-mail. Zij ontvangen dan een e-mail waarin staat hoe ze kunnen inloggen.

Informatie inladen

Door de koppeling tussen cBoards en uw bronsysteem wordt de medicatie van de patiënt automatisch ingeladen in een duidelijk overzicht, inclusief start- en stopdatum.

Let op: op dit moment is er uitsluitend een integratie voor patiënten die al in het KIS van Caresharing staan met een chronische module (Ouderenzorg, DM, COPD, CVRM of astma).

Ook informatie over het lichamelijk onderzoek en laboratoriumuistlagen worden automatisch uit het bronsysteem ingeladen.

DE STRIP-methode

Het board ‘medicatiebeoordeling’ is opgebouwd volgens de STRIP-methode. Deze werkwijze, die wordt geadviseerd door zowel de KNMP als de NHG, bevat een duidelijk stappenplan voor een volledige medicatiebeoordeling.

Stap 1: Farmacotherapeutische anamnese

Ten eerste is het belangrijk om een anamnese af te nemen bij de patiënt. U kunt de vragenlijst face-to-face afnemen bij de patiënt, maar het is ook mogelijk om de patiënt, of een mantelzorger, de vragenlijst te laten invullen vanuit huis.

Stap 2: Farmacotherapeutische analyse

Nu de medische gegevens en de medicatielijst zijn aangevuld met de ervaringen van de patiënt, kunnen de de betrokken zorgprofessional(s) met de apotheker overleggen over het te volgen beleid. Hiervoor kunnen ze gebruikmaken van de chat. Iedereen gebruikt zijn expertise om farmacotherapiegerelateerde problemen aan het licht te brengen.

Stap 3: Opstellen farmacotherapeutisch behandelplan

Uit het beleid komen een aantal taken voort, zoals het schrijven van een recept of het aanpassen van het actuele medicatieoverzicht. Deze afspraken worden vastgelegd in het behandelplan. Iedere taak krijgt een verantwoordelijke toegewezen, en eventueel wordt er een datum aan gekoppeld.

Stap 4: Vaststellen farmacotherapeutisch behandelplan

In deze fase worden de voorgestelde stappen in het behandelplan doorgenomen met de patiënt. Deze kan eventueel meebeslissen over het te volgen beleid en aangeven welke acties voor hem prioriteit hebben.

Stap 5: Follow-up en monitoring

Omdat de patiënt toegang kan krijgen tot het board, heeft hij altijd toegang tot een actueel overzicht van het behandelplan. De betrokken zorgprofessionals houden hierin bij of taken zijn uitgevoerd. Het is mogelijk om in deze fase andere zorgprofessionals zoals verpleegkundigen of farmaceutisch consulenten uit te nodigen. Eventueel kan de patiënt gevraagd worden om contact op te nemen via de chat, als er problemen optreden met het gebruik van geneesmiddelen.