meld aan

Een goede informatievoorziening is voor de huisartsenpost (HAP) van cruciaal belang om acute zorg te kunnen leveren. Echter, de meeste bestaande vormen van informatie-uitwisseling tussen huisartsenpraktijken en HAP zijn gebaseerd op momentopnames, vereisen een proactieve handeling van de huisarts of niet alle relevante gegevens worden beschikbaar gesteld omdat deze niet binnen betreffende informatiestandaard vallen.

In de regio Drechtsteden wordt door de huisartsenpraktijken volop gebruik gemaakt van netwerkzorgplatform cBoards. Daarom hebben wij in samenwerking met DrechtDokters een koppeling ontwikkeld tussen het HAPIS van HealthConnected en cBoards. Met deze integratie hebben zorgprofessionals op de HAP 24/7 potentieel toegang tot medische data in het board (lees: multidisciplinair dossier) van de patiënt.

Huisartsen/POH’s in regio Drechtsteden nodigen standaard de HAP uit bij de boards van hoogrisicopatiënten, zoals kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Hierdoor worden hun medische gegevens potentieel beschikbaar gesteld en de praktijk hoeft op deze manier niet meer per patiënt te overwegen of er op een specifiek moment data gedeeld moet worden met de HAP. Wanneer een patiënt op de HAP komt, kunnen zorgprofessionals direct in het HAPIS zien of er één of meerdere boards voor deze patiënt zijn waarvoor de HAP is uitgenodigd. Zo ja, dan kunnen zij met één druk op de knop alle data in cBoards raadplegen, waardoor snel en juist gehandeld kan worden!

In een board zijn altijd de meest actuele gegevens van de patiënt beschikbaar. Ook registraties die niet binnen een informatiestandaard vallen, zoals de palliatieve overdracht van de huisarts, zijn inzichtelijk. Ditzelfde geldt voor het verslag van de HAP. Hierdoor is het netwerk van de patiënt ook altijd op de hoogte van wat er op de HAP heeft plaatsgevonden.

Trots dat we met deze koppeling een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de actuele en complete informatie-uitwisseling op de HAP!