meld aan

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat Caresharing cKIS is gekeurd en als (voorlopig) enige KIS is goedgekeurd door Insights Zorg.

Keuring en goedkeuring: wat is het verschil?

Keuring houdt in dat de indicatorenrapportages van het KIS vergeleken worden met de gouden standaard en dat de verschillen worden gedocumenteerd; er wordt als het ware een “foto” gemaakt. Goedkeuring houdt in dat aanvullend hierop het KIS zodanig aangepast wordt dat er geen verschillen meer zijn tussen de indicatorenrapportages van het KIS en de gouden standaard. 

Het belang van goedkeuring voor zorggroepen

 Voor de recente toetsing van zorggroepen was ‘keuring’ een minimale vereiste. Voor toekomstige toetsing is de verwachting dat verzekeraars en InEen eisen dat databewerking en het genereren van indicatoren door een ‘goedgekeurd’ KIS of een RDC dient plaats te vinden. Wij verwachten dan ook dat onze goedkeuring voor onze klanten een positief effect zal hebben in de onderhandelingen met verzekeraars of bij de jaarlijkse benchmark van InEen.

Goedkeuring en Collab

Het nieuwe platform van Caresharing staat aan de basis van dit succesvolle goedkeuringstraject. Samen met onze klanten hebben we de afgelopen jaren heel hard gewerkt aan een gedegen structuur van de database en robuuste databewerking, met als doel om onze klanten van een toekomstbestendig platform te voorzien dat voldoet aan de gebruikers-, beveiligings- en databewerkingseisen. Deze beoordeling van Insights Zorg zien we als een stimulans om hierin te blijven investeren.