meld aan

Vandaag waren wij te vinden op het congres ‘Van ketenzorg naar netwerkzorg’. Tijdens dit congres stond passende zorg over de grenzen van instellingen heen, centraal. Door het veranderende zorglandschap vinden meer en meer behandelingen in of dichtbij huis plaats. Verantwoordelijkheden verschuiven van het ziekenhuis naar de 1e lijnszorg. Dit alles vraagt om een herverdeling van de keten en brengt de volgende uitdaging met zich mee: hoe kunnen we de zorg anders organiseren met behoud van beschikbaarheid en kwaliteit?

Ons regionale samenwerkingsplatform ‘cBoards’ sluit hier perfect op aan! cBoards ondersteunt namelijk multidisciplinaire samenwerking op alle mogelijke zorgthema’s en faciliteert het gehele spectrum aan manieren waarop deze samenwerkingen (netwerkzorg) binnen de zorg plaatsvinden.

Skipr, dank voor deze inspirerende dag!

#netwerkzorg #cBoards #jzojp