meld aan

Met cKIS
kiest u voor
Best Practices!


Met onze modules maakt u gebruik van Best Practices in de ketenzorg. Zorgprogramma’s worden op maat voor u gemaakt, gebaseerd op een bewezen fundament. En door de flexibiliteit van cKIS, doen we dat in razendsnel tempo! Samen bespreken we de inhoud, wij richten cKIS voor u in en laten uw samenwerking efficient verlopen.

Onze ketenzorgmodules

Diabetes Type II

Binnen deze module levert en coördineert u gezamenlijk de zorg rondom patiënten met Diabetes Type II. Naast de op de NHG-standaard gebaseerde registratiemogelijkheden vormgegeven in elk gewenst protocol, werkt u eenvoudig samen met paramedici als podotherapeuten en pedicures, maar ook met fundusbeoordelaars en consultatieteams bestaande uit bijvoorbeeld kaderartsen en internisten.

Astma

Met deze module binnen cKIS wordt u optimaal ondersteunt in het gezamenlijk leveren van zorg aan astmapatiënten. Samen met fysiotherapeuten, diëtisten en longartsen coördineert u eenvoudig de zorg die zij nodig hebben. In de diagnostische fase bepaalt u of een patiënt beter kan worden ingedeeld bij het ziektebeeld astma of bij COPD. Spirometriebestanden worden automatisch ingelezen, exacerbaties kunt u snel beoordelen met bijvoorbeeld een speciaal protocol en allergieën en andere labuitslagen zijn uiteraard direct inzichtelijk.

COPD

Voor uw COPD-zorgprogramma bieden wij een module die, net als alle andere cKIS modules, voortbouwt op onze jarenlange ervaring in de ketenzorg. Consultatie van de longarts, automatisch inlezen van spirometriebestanden en hulp bij stoppen met roken zijn hulpmiddelen die u eenvoudig kunt inzetten bij de zorg aan deze patiënten.

CVRM

Voor Cardiovasculair Risicomanagement biedt cKIS een geavanceerde module. Protocollen zijn specifiek gericht op primaire (VVR) en secundaire preventie (HVZ). De risicoscoremeter berekent automatisch de kans op sterfte door hart- en vaatziekten en u werkt altijd gemakkelijk samen met diëtisten, fysiotherapeuten en cardiologen. Zo kunt u bijvoorbeeld met een druk op de knop een diëtist inzetten voor dieetadvies waarbij zij passende inzage- en registratiemogelijkheden heeft, gebaseerd op de gemaakte samenwerkingsafspraken.

Benieuwd naar hoe de scoremeter eruitziet? Klik dan hier!

GGZ

Deze module is afgestemd op een optimaal werkproces voor de POH-GGZ. Consulten kunnen eenvoudig worden geregistreerd in cKIS met o.a. behulp van toegepaste vragenlijsten. Registraties kunnen, net als binnen alle andere modules, eenvoudig naar het HIS worden verstuurd en door de uitgebreide communicatiemogelijkheden kan de huisarts op ieder moment bij de behandeling betrokken worden.

Ouderenzorg

Met deze module kunt u een gestructureerd assessment (TraZag of FIT) uitvoeren middels een intake en verdieping. Op deze manier brengt u gemakkelijk de kwetsbare ouderen in beeld en kunt u aandachtspunten en vervolgacties in kaart brengen. Gecontracteerde betrokkenen kunnen moeiteloos toegang worden verleend en inzage- en registratiemogelijkheden kunnen tot op detailniveau worden ingericht. Op deze manier kan de samenwerking en coördinatie van zorg rondom deze oudere patiënten eenvoudig en efficiënt worden vormgegeven.

Bekijk onze applicatie cBoards als u bij de zorg voor (kwetsbare) ouderen de mogelijkheid wilt hebben samen te werken met elk type, of ook teams van zorgprofessionals, maar ook met de patiënt zelf en zijn mantelzorgers.

Maatwerk,
welke elementen dan precies?


 • Type & inhoud protocollen

 • Declaratieregistraties

 • Patiëntkaart

 • Patiëntmonitors

 • Behandelplannen

 • Inzagemogelijkheden

 • Zorgnetwerk

 • Verwijsmogelijkheden

 • Consultatieteams

 • Funduslocaties

 • Werklijsten

 • Overzichten populatiemanagement

 • Integraties

 • En meer …

Nieuwsgierig naar de best practices in ketenzorg?

DEMO AANVRAGEN