meld aan

Regioplatform
cBoards


ÉÉN PLATFORM VOOR AL UW SAMENWERKINGEN
THEMAGERICHT SAMENWERKEN
MULTIDISCIPLINAIRE DOSSIERVOERING
COMMUNICATIETOOLS
TELEMONITORING

Contextuele netwerkzorg


jzojp in optima forma door themagericht samenwerken

In cBoards werkt u samen en coördineert u de zorg binnen een zogenaamd board. Een board is een themagericht multidisciplinair patiëntendossier, waardoor alleen relevante medische gegevens voor iedereen inzichtelijk zijn en alleen relevante personen en teams betrokken worden bij het board. Contextuele netwerkzorg maakt ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ heel concreet en samenwerkingen super overzichtelijk en efficiënt!

Een bibliotheek vol boards

Nieuwe board thema’s ontwikkelen wij in co-creatie 

 • COVID-19 / Corona

 • Ouderenzorg

 • Palliatieve zorg

 • Wondzorg

 • Valpreventie

 • Medicatiebeoordeling

 • Geintegreerde Leefstijl Interventie

 • COPD zelfmanagement

 • Hartfalen

 • en nog veel meer …

cBoards,
voor wie?


Voor iedereen …

Sneak Peak

demo aanvragen

cBoards,
hoe werkt het?


 1. Start een board

  Kies een zorgthema uit de uitgebreide cBoards bibliotheek & start het board

 2. Bepaal de inhoud 

  Verfijn de inhoud van het board of bepaal de samenwerkingscontext en inhoud volledig zelf

 3. Betrek personen / teams

  Nodig eenvoudig alle relevante personen of teams uit waarmee u wilt samenwerken in het board

 4. Werk samen & Coördineer

  Krijg gezamenlijk goed inzicht in alle in het board geïmporteerde en geregistreerde medische data, en maak gebruik van communicatietools als chat en beeldbellen in het board om samen de zorg te coördineren

SCHRIJF IN
BROCHURE

cBoards,
wat kan het?


alles om efficiËnt samen te werken

Boards, behandelplannen, werken in teams, patiënteneducatie, chats en beeldbel-afspraken zorgen ervoor dat uw samenwerkingen altijd efficiënt en soepel verlopen.

Kies een themagericht multidisciplinair patiëntendossier uit de cBoards bibliotheek of stel zelf een thema samen. Een board bevat altijd alleen voor het thema relevante medische data.

Stel heel flexibel verschillende teams samen. Richt teams in bestaande uit alleen collega’s of vorm een team met professionals van andere organisaties. Alles is mogelijk!

Stel met speels gemak geïntegreerde persoonsgerichte behandelplannen die een goede weerspiegeling vormen van de verschillende persoonlijke doelen van de patiënt.

Houd nauw contact en stem af met alle betrokkenen in het board. Ieder board bevat een chat, waardoor deze automatisch onderdeel vormt van het patiëntendossier. 

Chatten los van een patiëntendossier en alleen met collega zorgprofessionals. Gebruik 1-op-1 of groepschats voor de afstemming van ‘logistieke’ zaken.

Stel taken op en wijs deze toe aan de betreffende betrokkene. Bepaal evaluatiedata en monitor gemakkelijk gemaakte progressie en status.

Boards bevatten op het zorgthema toegespitste informatie ter educatie van de patiënt. Deze informatie is dynamisch doordat boards integreren met betreffende informatiebronnen.

Organiseer uw zorg op afstand via 1-op-1 videoconsulten met patiënten of zet gemakkelijk beeldbel-afspraken op voor afstemming met betreffende betrokkenen in het board.

Creëer handige lijsten om uw patiëntenpopulatie te managen en geef data exports vorm voor analytics ter verbetering van het zorgproces en de geleverde kwaliteit van zorg.

Betrek snel en super simpel (teams van) zorgprofessionals, patiënten of informele zorgverleners bij een samenwerking. Dit kan per email of via het cBoards adresboek.

Houd nauw vinger aan de pols a.d.h.v. metingen die uw patiënten thuis kunnen doen. Deze metingen worden getoond in het board en u ontvangt notificaties wanneer deze bepaalde waardes hebben.

Binnen een board kunnen allerlei documenten en foto’s op een gestructureerde manier gearchiveerd en met elkaar gedeeld worden.

Beeldbellen

maak beeldbellen onderdeel van netwerkzorg

In cBoards gebruikt u beeldbellen voor zorg op afstand in de vorm van 1-op-1 videoconsulten met patiënten én als communicatiemiddel bij multidisciplinaire samenwerkingen en de coördinatie van zorg.

1-op-1 videoconsulten met patiënten
Beeldbel-afspraken t.b.v. samenwerking
Handige plannings- & agendafunctionaliteiten

Telemonitoring

netwerkzorg haalt de échte potentie uit telemonitoring

Telemonitoring is het op afstand begeleiden van patienten en daarmee een belangrijk instrument om de verplaatsing van zorg vanuit zorginstellingen naar de thuissituatie mogelijk te maken.

Binnen cBoards krijgt telemonitoring een heel nieuwe dimensie en kan de volledige potentie ervan optimaal worden benut! cBoards zorgt er namelijk voor dat thuismonitoring integraal onderdeel wordt van netwerkzorg en heel eenvoudig overgedragen kan worden binnen een opgezette samenwerking. De verantwoordelijkheid voor het op afstand monitoren ligt hierdoor in elke situatie bij de juiste, meest logische partij. Het ene moment bij de thuiszorg, het andere moment bij het ziekenhuis of de huisarts.

In cBoards krijgt u een complete telemonitoing-omgeving tot uw beschikking. Deze omgeving bevat een centrum waarin u alle meldingen ontvangt en deze eenvoudig kunt triëren. Ook geeft het een overzicht van al uw patiënten die door u en uw collega’s worden gemonitord.

Integraal onderdeel van een samenwerking
Verantwoordelijkheid gemakkelijk overdraagbaar
Meldingen ontvangen o.b.v. zelf ingestelde condities
Triage door Medisch Service Centrum (groot / klein)
Telemonitoren in teamverband met collega's
Integraties met thuismeetapparaten
BROCHURE

Wanneer u een patiënt op afstand wilt monitoren, dan start u een nieuw of opent u een bestaand board. Voeg een telemonitor toe aan het board en stel de gewenste condities in op basis waarvan u graag een melding ontvangt. 

Patiënten kunnen thuis met de cBoards mobiele App hun meetwaarden via thuismeetapparatuur automatisch invoeren in het board, maar bijvoorbeeld ook bepaalde themagerelateerde vragenlijsten handmatig invullen.

De cBoards App koppelt via bluetooth met de saturatiemeter, slimme weegschaal, thermometer, bloeddrukmeter en slaap- & activiteitsmeter van iHealth.

cBoards Integreert op functioneel & dataniveau
cBoards als 'schil' om bronsystemen
Boards wisselen onderling data uit
Externe apps als onderdeel van een board
cBoards integreert met thuismeetapparaten

Integraties &
Data-uitwisseling


Geen gegevensuitwisseling, geen multidisciplinaire samenwerking, zo simpel is het! Zie cBoards daarom als een ‘schil’ om de verschillende primaire systemen van zorgprofessionals. Denk hierbij aan cKIS, HIS’en, ECD’s en EPD’s. cBoards haalt data op en stuurt directe registraties in cBoards ook weer terug. Wij zijn echte integratie-nerds, ons hart gaat sneller kloppen als het gaat om het toepassen van toekomstbestendige communicatiestandaarden en -technieken. Wij laten cBoards integreren met zoveel mogelijk relevante bronregistratiesystemen, health tracking platforms en apps. Dat is wat het leven van zorgprofessionals een stuk eenvoudiger maakt: relevante medische gegevens bij elkaar brengen in een board, en ‘eenmalige registratie, meervoudig gebruik’ altijd als leidend principe.

‘Context on the fly’

Het scheppen van voorwaarden voor gegevensuitwisseling is essentieel. Wij zijn daarnaast van mening dat zorgprofessionals ook zelf de inhoud van de uit te wisselen data moeten kunnen bepalen. Zo moet hij in het kader van bijvoorbeeld palliatieve zorg, met toestemming van de patient, zelf kunnen bepalen welke gegevens hij met anderen wil delen in deze specifieke zorgcontext. Dit is exact wat we met cBoards mogelijk hebben gemaakt. Een board heeft voorgedefinieerde gegevenscomponenten die hij ‘on the fly’ kan verfijnen.

Download de
cBoards mobiele App

Schrijf u eerst in voor cBoards, download daarna de mobiele App en koppel uw cBoards account.

Download iOS
Download Android
WAT zeggen onze fans?

Met cBoards kan ik hele duidelijke informatie over patiënten delen met andere zorgprofessionals. En het is een veilig alternatief voor WhatsApp en e-mail.

Fieke van Genderen
Praktijkverpleegkundige

cBoards levert een belangrijke bijdrage aan het multidisciplinair samenwerken binnen o.a. de ouderenzorg. Deze manier van communicatie en informatie delen, maakt de zorg voor de oudere patiënt kwalitatief beter en efficiënter.

Ton den Hartog
Huisarts

Soms heb ik een korte vraag over mijn longmedicatie. Voorheen wachtte ik dan te lang met het maken van een afspraak. Via cBoards leg ik veel makkelijker contact met mijn behandelaar.

Patiënt (70 jaar)
Molenwaard

cBoards ondersteunt ons als mantelzorgers enorm. De aangesloten belanghebbenden (mantelzorgers, professionals en patiënten) lezen in één keer mee, en alle communicatie blijft op één plaats bewaard. Een functionele tool als (mantel)zorg een serieuze vorm begint aan te nemen.

Jaap van Dam
Mantelzorger

Met cBoards heb je de mogelijkheid om zorgprofessionals en mantelzorgers die bij een patiënt betrokken zijn gemakkelijk te bereiken met een simpel bericht. En dat op een tijdstip dat je schikt, in een beveiligde informatie-omgeving. Het is eenvoudig geworden elkaar op de hoogte te houden van de geleverde zorg, vragen te stellen of problemen te melden. Geen haastige telefoontjes meer tussendoor als je een overvolle agenda hebt, heerlijk! En alle relevante informatie is voor iedereen te lezen. Kwaliteit verbeterend dus!

Margo Heijnen
Praktijkondersteuner

cBoards is een heel prettig platform om met betrokken zorgverleners op samen te werken aan complexe cases rondom kwetsbare ouderen, bijvoorbeeld met de specialist ouderengeneeskunde en casemanager. Alle belangrijke informatie is direct voor iedereen beschikbaar op één plek. cBoards levert zeker voordelen op!

M. Evera-Preesman
Huisarts

cBoards geeft mij de mogelijkheid om op een veilige manier persoonsgerichte zorg te leveren, waarbij zelfmanagement van de patiënt gestimuleerd wordt. Door het steeds breder worden van het zorgaanbod is het een mooie manier om met elkaar in contact te blijven, waarbij de patiënt centraal staat.

Joy Tikovsky
POH Somatiek

cBoards is een heel prettig samenwerkingsplatform wat je kunt gebruiken met patiënten, mantelzorgers en andere zorgdisciplines. Ik gebruik cBoards om collega zorgprofessionals uit te nodigen voor een MDO, maar ook om patiënten meer inzicht te geven in hun ziekte d.m.v. patiënteneducatie en zelfmanagement-mogelijkheden.

Daniëlle Koolen
POH Somatiek

Ik gebruik binnen cBoards met name het board Ouderenzorg en het board board Medicatiebeoordeling waarin ik gemakkelijk en efficiënt samenwerk met de apotheker. Ook met de casemanagers verloopt de communicatie en informatieoverdracht via cBoards.

Jolanda van Emden
POH Somatiek

Kies uw abonnement


Schrijf uw praktijk / zorginstelling in en kies het gewenste organisatieabonnement. Het gekozen abonnement bepaalt of u Basic of Premium accounts binnen uw organisatie kunt aanmaken.

BASIC account

0 PER MAAND 


 • Boards initiëren

 • Op uitnodiging deelnemen

 • Onbeperkt uitnodigen

 • Onbeperkt aantal patiënten

 • Onbeperkt aantal boards

 • Werken in teams

 • Chatten

 • Ongelimiteerd beeldbellen

 • Gebruik videoconsult board

SCHRIJF IN

*INCL. BTW

Premium account

v.a. € 19,99 PER MAAnd* 


 • Boards initiëren

 • Op uitnodiging deelnemen

 • Onbeperkt uitnodigen

 • Onbeperkt aantal patiënten

 • Onbeperkt aantal boards

 • Werken in teams

 • Chatten

 • Ongelimiteerd beeldbellen

 • Gebruik videoconsult board

SCHRIJF IN

                                               *EXCL. BTW