meld aan

cBoards
Use cases


Contextuele netwerkzorg

Alleen relevante personen & teams worden betrokken
Alleen relevante medische gegevens worden gedeeld
Alleen relevante data worden geregistreerd

Themagericht
samenwerken


jzojp in optima forma

In cBoards werken zorgprofessionals, informele zorgverleners en patiënten samen in een zogenaamd board. Een board is een themagericht multidisciplinair patiëntendossier, waardoor alleen relevante medische gegevens voor iedereen inzichtelijk zijn en alleen relevante personen en teams betrokken worden bij het board. Contextuele netwerkzorg maakt ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ heel concreet en samenwerkingen super overzichtelijk en efficiënt!

De cBoards bibliotheek

het aantal boards met zorgthema’s wordt continu uitgebreid

 • ANW overdracht

 • Diabetes zelfmanagement

 • COPD zelfmanagement

 • COVID-19 / Corona

 • CVRM zelfmanagement

 • Gecombineerde Leefstijl Interventie

 • Glucosedagboek

 • Hartfalen

 • Longzorg

 • Medicatiebeoordeling

 • Ouderenzorg

 • Palliatieve zorg

 • Scoremeter

 • SOLK

 • Stroke

 • Thuismedicatie MDL

 • Valpreventie

 • Ziektelastmeter

 • en meer …

Co-creëer met ons

boards worden landelijk ter beschikking gesteld

Use cases


Download hier use cases om te delen met collega’s en andere geïnteresseerden

DOWNLOAD USE CASES

Board
Valpreventie

Doel board

Iedere 5 min. valt een 65-plusser dusdanig dat behandeling op de SEH noodzakelijk is. Zo’n val heeft grote gevolgen voor hun zelfstandigheid. Het Valrisico board is erop gericht gezamenlijk het valrisico, en de gevolgen van een eventuele val, zoveel mogelijk te beperken.

gebruikelijke board deelnemers

Fysiotherapeut
Oefentherapeut
Huisarts
Patiënt
Mantelzorger

Alle betrokkenen in dit board kunnen relevante registraties doen, via chat en beeldbellen eenvoudig met elkaar communiceren en zodanig efficiënt samenwerken; de zorgprofessional die de screening toewijst, degene die de Valanalyse doet, de zorgverleners die de geadviseerde behandeling uitvoeren, en natuurlijk de patiënt zelf en zijn eventuele mantelzorgers. Met dit board kunnen alle betrokkenen nauw in contact blijven met de patiënt om zijn gezondheid goed te kunnen monitoren.

alvast beetje board inhoud

Screeningsinstrument: Valrisicotest & Valanalyse
Contactmoment: Samenvatting
Basisgegevens: Netwerkpersonen / Persoonsalarmering / ...
Behandelplan: Adviezen / Taken
Communicatietools: Beeldbellen & Chat

Board
Palliatieve zorg

Doel board

Palliatieve zorg vereist vaak veel verschillende disciplines. Dit board is erop gericht gezamenlijk de meest passende en kwalitatief goede palliatieve zorg te leveren. Ook kan met dit board de zorg eenvoudig op een efficiënte manier gecoördineerd worden.

gebruikelijke board deelnemers

Huisarts
Wijkverpleegkundige
Apotheker
Mantelzorger
Specialist

Alle betrokkenen in dit board kunnen relevante registraties doen, via chat en beeldbellen gemakkelijk met elkaar communiceren en zodanig efficiënt samenwerken. Met dit board wordt het eenvoudig om de palliatieve patient goed te monitoren en gezamenlijk de zorg te organiseren en op elkaar af te stemmen.

alvast beetje board inhoud

Basisgegevens: Advance Care Planning / Wilsverklaring / ...
Contactmoment: Samenvatting
Medische data: Problemen / Medicatie / Labgegevens / ...
Behandelplan: Taken
Communicatietools: Beeldbellen & Chat

Board
Ouderenzorg

doel board

Het Ouderenzorg board wordt ingezet voor de screening van de oudere patiënt en een goede en efficiënte, vaak langdurige, samenwerking tussen alle betrokken partijen.

gebruikelijke board deelnemers

Huisarts / POH
Casemanager
Apotheker
Specialist Ouderengeneeskunde
Wijkverpleegkundige
Klinisch geriater
Mantelzorger

Binnen het Ouderenzorg board worden alle belangrijke gegevens voor de multidisciplinaire zorg rondom kwetsbare ouderen samengebracht. Alle betrokkenen in dit board kunnen relevante registraties doen, via chat en beeldbellen gemakkelijk met elkaar communiceren en op deze manier efficiënt samenwerken.

alvast beetje board inhoud

Screening: TraZag / FIT / ISAR-PC
Basisgegevens: Advance Care Planning / Leven verbeteren / ...
Medische gegevens: LO / Problemen / Ziektebeeld / Medicatie / ...
Diagnostiek: Labgegevens
Instrumenten: MoCA
Behandelplan: Taken / SFMPC
Communicatietools: Beeldbellen & Chat

Board
Medicatiebeoordeling

Doel board

Dit board wordt specifiek ingezet om op een eenvoudige, gestructureerde en efficiënte manier medicatiebeoordelingen uit te kunnen voeren bij polyfarmacie. 

gebruikelijke board deelnemers

Huisarts / POH
Apotheker
Patiënt

Binnen dit board kunnen de huisarts en apotheker via de STRIP-methode op een gestructureerde manier medicatiebeoordelingen uitvoeren bij patienten die 5 of meer medicamenten gebruiken. Met dit board krijgen de huisarts en apotheker goed inzicht in elkaars gegevens en kunnen zij ook de patiënt gemakkelijk betrekken voor het invullen van een anamnese vragenlijst.

alvast beetje board inhoud

Protocol zorgprofessional: STRIP-methode
Protocol patiënt: Gestructureerde Medicatie Anamnese
Medische gegevens: Medicatie / Allergieën / ...
Medische diagnostiek: Labgegevens
Communicatietools: Beeldbellen & Chat

Board
Wondzorg

doel board

Het Wondzorg board wordt ingezet op het moment dat een patiënt een langdurige of specialistische wond heeft. Dit board zorgt voor een verbeterde samenwerking en daardoor een snellere en betere genezing van de wond.

gebruikelijke board deelnemers

Huisarts
Specialistisch verpleegkundige
Wijkverpleegkundige
Apotheker
Specialist
Patiënt

Het board bevat onder andere de ALTIS-methode en het TIME-model die een gestructureerde benadering van wondmanagement bieden. Ook kunnen binnen het board beeldbel-afspraken georganiseerd worden en, via de bijlagemogelijkheid, foto’s van de wond worden toegevoegd.

alvast beetje board inhoud

Instrumenten: ALTIS-methode / TIME-model / Rode vlaggenlijst
Contactmoment: Samenvatting
Behandelplan: Taken
Bijlagemogelijkheden
Communicatietools: Beeldbellen & Chat

Board
Hartfalen

Doel board

Dit board is erop gericht om na ziekenhuisopname de overdracht van de patiënt naar de thuissituatie vlekkeloos te laten verlopen door goede gezamenlijke afstemming en coördinatie.

gebruikelijke board deelnemers

Verpleegkundig specialist zkh
Huisarts
Gespecialiseerd VPK
Patiënt
Mantelzorger

alvast beetje board inhoud

Overdrachten: Medische correspondentie / Overleg apotheek / SBAR
Taken
Meetwaarden: Bloeddruk / Polsfrequentie / Lichaamsgewicht / ...
Vragenlijsten klinimetrie: Alarmsymptomenlijst / Medicatieverificatie
Communicatietools: Beeldbellen & Chat

Board
Thuismedicatie MDL

doel board

Patiënten met een chronische darmziekte, zoals de ziekte van Crohn, kunnen middels de samenwerking in dit board zorg thuis krijgen. Het board is gericht op goede, efficiënte coördinatie en afstemming rondom het gehele logistieke proces en de daadwerkelijke toediening van ontstekingsremmende medicatie via een infuss in de thuissituatie. Periodieke ziekenhuisbezoeken worden hiermee overbodig voor deze patiënten.

gebruikelijke board deelnemers

MDL arts
Verpleegkundig specialist zkh
Planner polikliniek
Gespecialiseerd VPK
Apotheker
Mantelzorger
Patiënt

alvast beetje board inhoud

Overzicht: Basisgegevens / Toedieningsafspraken / Verslag
Taken
Medische correspondentie
Uitvoeringsverzoek
Vragenlijsten patiënt: Checklist voor infusie / Evaluatievragen
Communicatietools: Beeldbellen & Chat

Check out deze video over diverse use cases!

bekijk aan het einde ook zeker de mooie bloopertjes 😉

WAT zeggen onze fans?

Met cBoards kan ik hele duidelijke informatie over patiënten delen met andere zorgprofessionals. En het is een veilig alternatief voor WhatsApp en e-mail.

Fieke van Genderen
Praktijkverpleegkundige

cBoards levert een belangrijke bijdrage aan het multidisciplinair samenwerken binnen o.a. de ouderenzorg. Deze manier van communicatie en informatie delen, maakt de zorg voor de oudere patiënt kwalitatief beter en efficiënter.

Ton den Hartog
Huisarts

Soms heb ik een korte vraag over mijn longmedicatie. Voorheen wachtte ik dan te lang met het maken van een afspraak. Via cBoards leg ik veel makkelijker contact met mijn behandelaar.

Patiënt (70 jaar)
Molenwaard

cBoards ondersteunt ons als mantelzorgers enorm. De aangesloten belanghebbenden (mantelzorgers, professionals en patiënten) lezen in één keer mee, en alle communicatie blijft op één plaats bewaard. Een functionele tool als (mantel)zorg een serieuze vorm begint aan te nemen.

Jaap van Dam
Mantelzorger

Met cBoards heb je de mogelijkheid om zorgprofessionals en mantelzorgers die bij een patiënt betrokken zijn gemakkelijk te bereiken met een simpel bericht. En dat op een tijdstip dat je schikt, in een beveiligde informatie-omgeving. Het is eenvoudig geworden elkaar op de hoogte te houden van de geleverde zorg, vragen te stellen of problemen te melden. Geen haastige telefoontjes meer tussendoor als je een overvolle agenda hebt, heerlijk! En alle relevante informatie is voor iedereen te lezen. Kwaliteit verbeterend dus!

Margo Heijnen
Praktijkondersteuner

cBoards is een heel prettig platform om met betrokken zorgverleners op samen te werken aan complexe cases rondom kwetsbare ouderen, bijvoorbeeld met de specialist ouderengeneeskunde en casemanager. Alle belangrijke informatie is direct voor iedereen beschikbaar op één plek. cBoards levert zeker voordelen op!

M. Evera-Preesman
Huisarts

cBoards geeft mij de mogelijkheid om op een veilige manier persoonsgerichte zorg te leveren, waarbij zelfmanagement van de patiënt gestimuleerd wordt. Door het steeds breder worden van het zorgaanbod is het een mooie manier om met elkaar in contact te blijven, waarbij de patiënt centraal staat.

Joy Tikovsky
POH Somatiek

cBoards is een heel prettig samenwerkingsplatform wat je kunt gebruiken met patiënten, mantelzorgers en andere zorgdisciplines. Ik gebruik cBoards om collega zorgprofessionals uit te nodigen voor een MDO, maar ook om patiënten meer inzicht te geven in hun ziekte d.m.v. patiënteneducatie en zelfmanagement-mogelijkheden.

Daniëlle Koolen
POH Somatiek

Ik gebruik binnen cBoards met name het board Ouderenzorg en het board board Medicatiebeoordeling waarin ik gemakkelijk en efficiënt samenwerk met de apotheker. Ook met de casemanagers verloopt de communicatie en informatieoverdracht via cBoards.

Jolanda van Emden
POH Somatiek

Sneak Peak

demo aanvragen

Kies uw abonnement


Schrijf uw praktijk / zorginstelling in en kies het gewenste organisatieabonnement. Het gekozen abonnement bepaalt of u Basic of Premium accounts binnen uw organisatie kunt aanmaken.

BASIC account

0 PER MAAND 


 • Boards initiëren

 • Op uitnodiging deelnemen

 • Onbeperkt uitnodigen

 • Onbeperkt aantal patiënten

 • Onbeperkt aantal boards

 • Werken in teams

 • Chatten

 • Ongelimiteerd beeldbellen

 • Gebruik videoconsult board

SCHRIJF IN

*INCL. BTW

Premium account

v.a. € 19,99 PER MAAnd* 


 • Boards initiëren

 • Op uitnodiging deelnemen

 • Onbeperkt uitnodigen

 • Onbeperkt aantal patiënten

 • Onbeperkt aantal boards

 • Werken in teams

 • Chatten

 • Ongelimiteerd beeldbellen

 • Gebruik videoconsult board

SCHRIJF IN

                                               *Incl. BTW