meld aan

Caresharing brengt zorgverleners bij elkaar

Informatie delen om de zorg aan patiënten te verbeteren. Iedere zorgverlener wil het. Door alle verschillende systemen valt dat in de praktijk echter niet mee. Met cBoards biedt Caresharing apothekers de mogelijkheid tot regie.

In een voormalig hotel in hartje Amsterdam bestieren Tijs (huisarts), Harm (IT-specialist) en Jos (basisarts) Rietjens het bedrijf Caresharing. De drie broers startten tien jaar geleden met hun idee multidisciplinaire samenwerking in de zorg van de grond te tillen door slim gebruik van informatietechnologie. ‘ICT is in de gezondheidszorg niet meer weg te denken. Toch worden in de huidige praktijk nog lang niet alle mogelijkheden optimaal benut. Een wijkverpleegkundige die bij de patiënt thuis een vraag heeft over diens medicatie, moet vaak nog telefonisch de apotheker raadplegen, omdat die gegevens voor de wijkverpleegkundige niet digitaal beschikbaar zijn. Dat is niet meer van deze tijd’, bepleit Tijs Rietjens de visie van Caresharing om samenwerking gemakkelijker te maken.

Eenvoudig samenwerken

Overal in de wereld ziet Caresharing een zelfde zorgvraag als in Nederland. ‘Zorgverleners willen op een eenvoudiger manier samenwerken aan de zorg voor patiënten. Wij verbinden de verschillende eilandjes met elkaar die er nu vaak nog zijn. Bovendien geven wij patiënten een ruimere stem om mee te praten over zijn behandeling’, zegt Rietjens. Daarvoor heeft Caresharing een systeem gemaakt om medische informatie gemakkelijk te delen en tegelijkertijd onderling overleg te kunnen plegen: cBoards. ‘Neem bijvoorbeeld de medicatiebeoordeling. Voor een goede review is samenwerking met de huisarts noodzakelijk. Iedereen wil het. In de praktijk blijkt het echter vaak lastig, doordat systemen niet zijn gekoppeld.’

Veilig

Systemen koppelen is niet eenvoudig en bovendien tijdrovend en kostbaar. ‘cBoards is een online systeem waarvoor zorgverleners niets hoeven te implementeren’, stelt de voormalig huisarts. ‘Zo worden voor de medicatiebeoordeling op dit moment via OZIS en Edifact de benodigde medicatiegegevens, labuitslagen en/of gegevens over lichamelijk onderzoek automatisch ingeladen in een duidelijk overzicht. cBoards biedt apothekers de mogelijkheid om via de STRIP-methode aan de slag te gaan met medicatie reviews. Met die informatie kan de apotheker vervolgens snel en praktisch de samenwerking opzetten met andere zorgverleners en met de patiënt om het gebruik van de medicatie te verbeteren.’

Digitaal prikbord

cBoards is vergelijkbaar met een digitale kaartenbak die per patiënt wordt aangemaakt. Een kaart met een medisch inhoudelijke en een communicatiecomponent. Rietjens: ‘Medisch inhoudelijk betreft dat relevante informatie over zorgthema’s als medicatiebeoordeling, palliatieve zorg, ontslagmedicatie na een ziekenhuisopname, ouderenzorg en oncologische zorg. Zie het als een soort Pinterest voor zorgverleners; een digitaal prikbord met thematisch gerangschikte informatie.’ Een apotheker kan vanuit de apotheek sturing geven aan de genoemde thema’s en ervoor zorgen dat andere zorgverleners altijd en overal over de noodzakelijke medische informatie kunnen beschikken én daarover met elkaar in overleg kunnen. ‘Daarbij wordt duidelijk per thema aangegeven wat een ieders taak en verantwoordelijkheid is.’

Regie

Iedereen, van familie en mantelzorger tot medisch specialist, kan worden betrokken bij het digitale zorgplan waarin tot op patiëntniveau is aan te geven wie wat doet. De initiator heeft in eerste instantie de regie. Hij stelt zich via een persoonlijke video voor én moet door minimaal twee andere cBoardgebruikers zijn geverifieerd voordat hij aan de slag kan. Helemaal gratis is het systeem niet. Een initiator heeft een account nodig à twintig euro per maand. Daarmee kan hij vervolgens net zoveel patiënten en zorgverleners toevoegen als hij wil. Deelnemers hoeven niets te betalen. ‘Wij willen met ons product meerwaarde bieden. Niet goed? Dan kunnen gebruikers elke maand opzeggen. Dat maakt het laagdrempelig om uit te proberen. Voor ons is daarbij de uitdaging om constant meerwaarde te blijven bieden.