meld aan

In overleg met een groot aantal GLI-coaches en diverse huisartsenpraktijken binnen de Amsterdamse Huisartsen Alliantie, heeft het OLVG een Diabetes Challenge programma voor de regio Amsterdam ontwikkeld. De multidisciplinaire samenwerking die dit programma vereist, wordt ondersteund door het ‘Diabetes Challenge board’ binnen ons netwerkzorgplatform cBoards.

De Diabetes Challenge richt zich op twee groepen diabetes type II patiënten:

  1. De diabetespatiënt die eigenlijk in de 1ste lijn behandeld kan worden
  2. De diabetespatiënt die instabiel is en in de 2de lijn dreigt te komen

De Challenge heeft als doel de diabetespatiënt binnen 6 maanden zodanig stabiel te krijgen dat deze goed behandeld kan worden in de 1ste lijn.

Binnen het Diabetes Challenge board werken de verschillende zorgprofessionals uit het ziekenhuis (internist, verpleegkundig specialist, diëtist) nauw met elkaar, én met de patiënt, samen. Hierbij ligt de focus op een verbeterde voeding en leefstijl. Ook de huisarts en GLI-coach zijn op de hoogte van de gestelde doelen en voortgang.

De patiënt registreert periodiek belangrijke meetwaarden, zoals bloeddruk, gewicht en glucosewaarden. Tevens heeft hij in het board de mogelijkheid een eetdagboek bij te houden. Middels de telemonitoringfunctionaliteiten in cBoards, kan de patiënt goed op afstand gemonitord worden en kan direct actie ondernomen worden wanneer hij een kritieke waarde registreert. Indien nodig, kunnen er direct aanpassingen gedaan worden in de behandeling. Contact bij vragen of ter motivatie tussen de vaste consulten door, vindt plaats via videobellen of de chat in het board.

Op deze manier wordt binnen het Diabetes Challenge board heel intensief samengewerkt tussen alle verschillende disciplines en kan de patiënt na 6 maanden met een gerust hart overgedragen worden aan de 1ste lijn. De GLI-coach en eventueel de POH-S, nemen het stokje na deze Challenge volledig over binnen het GLI-board binnen cBoards!