meld aan

In samenwerking met Zorggroep ZGWA en de Huisartsenpost (HAP) in de regio Drechtsteden hebben wij het Acute zorg board ontwikkeld voor de samenwerking rondom hoogrisicopatiënten zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en palliatieve patiënten. Omdat wij ontwikkelde boards altijd landelijk beschikbaar stellen via onze cBoards bibliotheek, kan het Acute zorg board ook worden ingezet door alle andere huisartsenorganisaties en HAP’s in hun regio.

Op dit moment is er in veel regio’s weinig tot geen goede data-uitwisseling tussen de huisartsenpraktijken en de HAP en is ook de communicatie voor verbetering vatbaar. En dit terwijl dit juist bij het leveren van acute zorg van cruciaal belang is! In het Acute zorg board staan alle relevante patiëntgegevens overzichtelijk bij elkaar, zodat deze direct inzichtelijk zijn voor de HAP. Ook kan er via de chat in het board en beeldbel-functionaliteiten contact onderhouden worden met de huisartsenpraktijk en andere betrokkenen.

Wat cBoards uniek maakt is de samenwerking binnen een board. De continu groeiende cBoards bibliotheek biedt keuze uit veel verschillende thema’s die worden ontwikkeld in samenwerking met zorgprofessionals. De thematische opzet garandeert een juist privacy niveau en maakt elke samenwerking overzichtelijk en efficiënt! cBoards ondersteunt alle typen samenwerkingen binnen één platform, een écht regionaal samenwerkingsplatform dus!

#netwerkzorg #cBoards #Acutezorg #jzojp