logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

Caresharing in gesprek met MedMij

Donderdag 18 mei hield MedMij een bijeenkomst waarin de ontwikkelingen rondom persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) werden toegelicht. Omdat deze ontwikkelingen ook interessant zijn voor gebruikers van Caresharing, geven we u via dit artikel een update. Daarnaast willen we u graag informeren over de gesprekken die op dit moment lopen tussen MedMij en Caresharing.

 

MedMij is een overkoepelende organisatie met als doel het ontwikkelen van spelregels voor gegevensuitwisseling tussen persoonlijke gezondheidsomgevingen en zorgorganisaties.

 

Stand van zaken afsprakenstelsel

 

De belangrijkste kartrekkers van MedMij zijn Nictiz, de Patiëntenfederatie Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Als doelstelling is geformuleerd dat patiënten in 2020 toegang moeten hebben tot een persoonlijke gezondheidsomgeving die daadwerkelijk gevuld is met medische gegevens. MedMij gaat dergelijke omgevingen beoordelen, waarbij de organisatie bekijkt of de leverancier van de PGO voldoet aan de criteria die zijn geformuleerd in het afsprakenstelsel.

 

Dit afsprakenstelsel wordt door MedMij zelf opgezet en op dit moment is het nog volop in ontwikkeling. Dat betekent dat het nu nog niet mogelijk is om als softwareleverancier door MedMij beoordeeld te worden. Wel lopen er enkele kleine projecten met leveranciers waarin telkens een onderdeeltje van het afsprakenstelsel in de praktijk getest wordt. Softwarebedrijven die hierbij zijn betrokken hebben hun systemen vaak vernieuwd op dit specifieke onderdeel. Het betekent dus niet altijd dat zij ook al aan andere (toekomstige) afspraken voldoen.

 

 

Gesprekken Caresharing

 

De visie van MedMij sluit erg goed aan bij het toekomstbeeld van Caresharing. Met zowel ons KIS als met cBoards zijn we voorbereid op modernere standaarden voor gegevensuitwisseling.

Omdat MedMij geïnteresseerd is in onze aanpak, zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Daarin kwam onder andere onze visie op het gebruik van FHIR, internationaal gezien de belangrijkste standaard van dit moment, aan bod. Caresharing is klaar voor koppelingen met andere systemen op basis van FHIR. Via cBoards, ons nieuwe product, kunnen we data die binnenkomt op eenvoudige wijze beschikbaar stellen aan de patiënt. Zo werken we toe naar een overzichtelijk PGO dat zo goed mogelijk wordt gevuld met actuele medische gegevens.

Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat er in Nederland andere innovatieve systemen zijn die via deze aanpak willen koppelen met Caresharing. Daarom zijn we op dit moment gesprekken aan het starten met partijen die hier enthousiast over zijn. De samenwerkingen die hieruit voort komen kunnen vervolgens dienen als proeftuin voor de verdere ontwikkeling van het afsprakenstelsel van MedMij. MedMij heeft toegezegd dit met veel interesse te volgen.