logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
Positieve gezondheid - scoringstool

Persoonsgerichte zorg in Caresharing: Positieve gezondheid

Zorg waarbij niet de ziekte centraal staat, maar de mens en zijn kwaliteit van leven. Dat is positieve gezondheid.

 

Zeker voor chronisch zieken valt er veel winst te behalen door niet alleen naar de medische kant te kijken, maar ook naar factoren als dagelijks functioneren en leefstijl. De stem van de patiënt staat daarbij centraal. Wat zijn voor hem of haar belangrijke stappen om zich beter te gaan voelen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, neemt de zorgverlener een meer coachende rol aan.

 

Er is inmiddels een breed draagvlak voor persoonsgerichte zorg, zowel onder patiënten als zorgverleners. In oktober 2016 sprak ook InEen de ambitie uit om werk te maken van persoonsgerichte zorg.

 

 

Positieve gezondheid meten met Caresharing

 

Net als Vilans zijn wij ervan overtuigd dat ICT een cruciale functie vervult bij de introductie van persoonsgerichte zorg. Om de flexibiliteit die hiervoor nodig is te kunnen bieden, heeft Caresharing de stap gezet van een traditioneel KIS naar een open platform. Voorheen waren we vooral gericht op de ‘lichamelijke dimensie’ van chronische zorg, waarbij registraties door de zorgverlener centraal stonden. Sinds de introductie van cKIS (voorheen Collab) en vooral ook cBoards zijn we klaar om ook andere aspecten van gezondheid te betrekken en de patiënt een eigen plek te geven in zijn eigen dossier en zorgproces.

 

Het scoringsinstrument voor positieve gezondheid (toelichting beneden) past hier perfect bij. Wij zien dit als een grote eerste stap richting een bredere toepassing van persoonsgerichte zorg. Vandaar dat we op dit moment werken aan het ontwikkelen van deze tool in Caresharing. Hieronder ziet u een impressie.

 

Positieve gezondheid - scoringstool

Het scoringsinstrument voor positieve gezondheid in cBoards. De patiënt kan inloggen om vragenlijsten in te vullen. Daarna wordt het diagram direct zichtbaar voor zowel zorgverlener als patiënt. Desgewenst kan er online overleg plaatsvinden. De tool is ook te gebruiken zonder patiënttoegang. 

Waarom positieve gezondheid? 

 

Persoonsgerichte zorg is een erg breed en veelomvattend concept dat niet van de ene op de andere dag is in te voeren. Daarom is het belangrijk dat zorgverleners concrete tools in handen krijgen waarmee ze ervaring kunnen opdoen. InEen heeft gekozen voor het scoringsinstrument ‘Positieve gezondheid’. Deze methode, ontwikkeld door Machteld Huber, brengt verschillende dimensies van gezondheid in kaart.

 

 

In haar onderzoek concludeert Machteld Huber dat zorgverleners en patiënten vaak anders denken over het belang en de betekenis van deze dimensies. Zorgverleners hechten vooral waarde aan de dimensie ‘lichaamsfuncties’, terwijl patiënten alle dimensies even belangrijk vinden, ook ‘zingeving’ of ‘sociaal participeren’. Patiënten waarderen het dus als de aandacht niet alleen uitgaat naar hoge bloeddruk en longfunctie.

 

Interesse?

 

Wilt u op korte termijn starten met het implementeren van positieve gezondheid? Neem dan contact met ons op. Ook wanneer u geïnteresseerd bent in andere vormen van persoonsgerichte zorg geven we graag uitleg over de mogelijkheden.