logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

Data: altijd beschikbaar en inzichtelijk

De afgelopen jaren is een grote hoeveelheid data over ketenzorg voortgekomen uit het gebruik van Caresharing. Het gaat hierbij over veel medische gegevens, maar ook over de organisatie van ketenzorg en financiën.

 

Dit biedt veel mogelijkheden. Als data op de juiste manier beschikbaar is, kan het een belangrijke rol spelen bij allerlei nieuwe toepassingen die inzicht geven in de geleverde zorg. Zo worden trends zichtbaar: is bijvoorbeeld het aantal afspraken bij ketenpartners in de loop der jaren gegroeid? Ook komen eventuele verschillen tussen groepen patiënten aan het licht: Hebben patiënten die vaker op consult komen een andere leefstijl?

 

Graag willen wij u laten zien wat Caresharing doet om data die binnenkomt in ons systeem bruikbaar te maken voor zorgverleners. Dit stuk is ook bedoeld voor niet-specialisten! We willen iedereen laten profiteren van de mogelijkheden die ontstaan door data.

Hoe slaat Caresharing data op?

 

Alle gegevens die via externe applicaties Caresharing binnenkomen (o.a. HIS en laboratorium) worden op een efficiënte manier opgeslagen in de databases van Caresharing. Pas als deze ze daadwerkelijk worden gebruikt, wordt een kopie van die oorspronkelijke gegevens naar de Caresharing-applicatie gestuurd. Dit concept wordt ‘late-binding’ genoemd. Tijdens het versturen wordt deze data ‘genormaliseerd’, wat betekent dat de data door een soort Google Translate gaat. Hiermee wordt gewaarborgd dat data uit verschillende systemen dezelfde betekenis krijgt (interoperabiliteit). Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om bloeddrukmetingen uit twee verschillende systemen in hetzelfde overzicht te tonen.

 

Hoe stelt Caresharing data beschikbaar?

 

Zolang data alleen nog maar is opgeslagen in een database, heb je er als normale gebruiker weinig aan. Daarom is er een gebruiksvriendelijke manier nodig om gegevens uit het systeem te halen. Hiervoor gebruiken we bij Caresharing werklijsten. In werklijsten wordt een selectie van gegevens getoond die voor een specifieke gebruiker van belang is. We kunnen zo’n selectie binnen enkele dagen beschikbaar maken, op basis van de wensen van onze klant. De selectie van gegevens wordt gedefinieerd op basis van de volgende eigenschappen:

 

Patiëntenpopulatie. Deze wordt nauwkeurig bepaald. Zo kunnen we bijvoorbeeld data tonen voor ‘Alle patiënten met DM-2 die ouder zijn dan 80 jaar en insuline gebruiken’.

 

Kolommen: Voor iedere werklijst stellen we in welke kolommen er worden getoond. Bijvoorbeeld: ‘Laatste afspraak’, of ‘Roken’.

 

Periode: Deze kan worden afgebakend. Bijvoorbeeld de periode 2016.

Werklijsten kunnen zowel gebruikt worden voor kleine selecties (alle afspraken in een bepaalde podotherapiepraktijk) als grote selecties (meerdere eigenschappen van alle patiënten in een populatie).

 

Door deze manier van ordenen beschikt de gebruiker altijd over een set gegevens die direct overzichtelijk is. Dit in tegenstelling tot de onoverzichtelijke bestanden die je zou krijgen als je een database direct bevraagt, zonder de tussenkomst van een werklijst. Je hoeft dus geen dataspecialist te zijn om gebruik te maken van de rijkdom aan gegevens uit Caresharing.

 

Overigens kunnen alle werklijsten geëxporteerd worden naar Excel.

 

Hoe maakt Caresharing data inzichtelijk?

 

In werklijsten is data op een gestructureerde manier toegankelijk, maar diepgaande analyses vanuit de werklijsten zelf zijn nog niet mogelijk; gegevens over afzonderlijke patiënten zijn duidelijk in te zien, maar het grotere plaatje kan nog helderder.

 

De huidige rapportagemodule biedt diverse mogelijkheden om data op overzichtelijke wijze te presenteren. Dit willen we de komende tijd verder uitbreiden. Daarom zetten we in op twee nieuwe manieren om gegevens op uitgezoomd niveau te analyseren: MedReport en MedGraph. Daarnaast komen er mogelijkheden om Caresharing te koppelen met externe aanbieders op het gebied van data-analyse.

 

MedReport

 

Bij sommige klanten bestaat de wens om eigen overzichten aan te bieden aan gebruikers, waarin praktijken onder andere vergeleken worden met landelijke cijfers. Dit deden zij tot nu toe op basis van een eigen Excel-template, waarin data uit de rapportagemodule werd ingevoegd.

Omdat deze werkwijze veel meerwaarde kan bieden, werken we op dit moment aan een oplossing waarin dit principe wordt gekoppeld aan werklijsten. Bij het exporteren van een werklijst kun je dan als klant zelf bepalen hoe de export eruit komt te zien. Dit kan door te kiezen uit een set van templates die door Caresharing zijn gemodelleerd.

 

Klanten kunnen wensen doorgeven met betrekking tot de inhoud van zo’n template. In de ingebouwde viewer kunnen alle overzichten, grafieken en tabellen vervolgens direct, vanuit de browser, bekeken worden door zowel beheerders als praktijken. Omdat deze functionaliteit wordt geïntegreerd in de werklijsten komt het delen van Excel-bestanden via de rapportagemodule te vervallen.

 

MedGraph

 

Een andere tool die data nog beter en visueel mooier inzichtelijk gaat maken is MedGraph. Deze is vooral gericht op het zichtbaar maken van trends. Zo kunnen gebruikers zien of een bepaalde ontwikkeling in de loop van de tijd toe- of afneemt. Bijvoorbeeld of er in de loop der jaren meer consulten zijn ingepland bij COPD-patiënten.

 

MedGraph zal worden ingezet als een soort laag over de huidige werklijsten. Voor iedere werklijst kan er een duidelijke grafiek worden aangeklikt die de trend over een bepaalde periode laat zien.

 

Externe services

 

Er zijn steeds meer organisaties die diensten aanbieden op het gebied van het inzichtelijk maken van data, zogenaamde BI-tools. Omdat we bij Caresharing geloven in een open ICT-landschap in de zorg, kunnen we op aanvraag koppelingen aanbieden met dit soort diensten. Omdat de data in Caresharing op flexibele wijze beschikbaar wordt gesteld via werklijsten, zou via een koppeling met een externe tool de data uit de werklijst direct verstuurd kunnen worden naar een externe aanbieder.

 

Bij het gebruik van een externe applicatie raden wij aan om goed te kijken naar inhoud van de aangeboden service. Veel van deze partijen richten zich voor een groot deel op het structureren van data, dat is namelijk een belangrijk aspect bij het overzichtelijk tonen ervan. Door de moderne manier van data-opslag is dit gedeelte in Caresharing al meer dan in orde. Omdat er wordt gewerkt met totaalpakketten kan een dergelijke externe service daarom in verhouding duur uitpakken.

 

 

We hopen dat bovenstaande uitleg inzicht heeft gegeven in de manier waarop Caresharing omgaat met data. We gaan hier de komende periode veel aandacht aan besteden, voor alle typen gebruikers. Aarzel niet om ons te benaderen met vragen of ideeën over dit onderwerp. Onze overtuiging is dat iedereen die actief is in de (keten)zorg moet kunnen profiteren van data.