meld aan

Per 1 juni 2024 wordt Boards verder geïntegreerd in ZorgDomein. Deze website zal op den duur worden doorgelinkt. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom netwerkzorg en Boards? Volg dan ZorgDomein op LinkedIn.

Netwerkzorg


Stelt u zich eens voor wat u samen kunt bereiken

Samenwerking in de zorg is de toekomst! En dat is waar wij bijzonder veel 
verstand van hebben. Onze software ondersteunt elke vorm van samenwerking, op ieder zorgthema en is geschikt voor zorgprofessionals binnen alle sectoren, patiënten en mantelzorgers. Wij zorgen ervoor dat u veilig medische data kan delen, op afstand kunt monitoren en eenvoudig met elkaar kan communiceren. 

applicatie Voor ketenzorg

regioplatForm voor contextuele netwerkzorg

… voor elke
samenwerking


Onze software ondersteunt het hele spectrum aan manieren waarop multidisciplinaire samenwerking binnen de zorg plaatsvindt. Van georganiseerde, sterk geprotocolleerde samenwerkingen binnen een formeel gedefinieerd zorgnetwerk zoals ketenzorg, tot aan samenwerkingen in de wijk die organisch ontstaan en groeien, en zorgpaden die regiobreed door organisaties binnen de care, cure en het sociale domein gezamenlijk worden vormgegeven.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

DEMO AANVRAGEN
direct starten met samenwerken!
INSCHRIJVEN

Beeldbellen in de zorg


Beeldbellen in Boards

Maak beeldbellen onderdeel van netwerkzorg

In Boards gebruikt u beeldbellen voor zorg op afstand in de vorm van 1-op-1 videoconsulten met patiënten én als communicatiemiddel bij samenwerkingen en de coördinatie van zorg rondom multidisciplinaire dossiervoering. Hierdoor waardoor wordt videobellen automatisch onderdeel van netwerkzorg. Beeldbellen via Boards biedt ook handige plannings- en agendafunctionaliteiten.


Telemonitoring


telemonitoring als onderdeel van netwerkzorg

Bij Caresharing bekijken we telemonitoring vanuit een platform-gedachte. Wij zijn van mening dat de volledige potentie van telemonitoring alleen benut kan worden als het integraal onderdeel vormt van netwerkzorg. Binnen ons regioplatform Boards komt telemonitoring écht uit de verf! Hierin wordt het gekoppeld aan zorgnetwerken en kan het worden ingezet bij samenwerkingen rondom álle ziektebeelden. Ook kan binnen Boards de verantwoordelijkheid voor het op afstand monitoren van de patient heel gemakkelijk overgedragen worden.

meer info