Ouderenzorg


cBoards

⇦ Terug naar cBoards
Probeer 1 maand gratis

Het NHG adviseert huisartsen om te gaan werken met een virtuele overlegtafel. (bron)

Probeer cBoards 1 maand gratis

"Met cBoards kan ik hele duidelijke informatie over patiënten delen met andere zorgprofessionals. En het is een veilig alternatief voor WhatsApp en e-mail.”

Fieke van Genderen, praktijkverpleegkundige


Probeer cBoards 1 maand gratis

Deze organisaties maken al gebruik van cBoards

Deel taken in het behandelplan


Het behandelplan in cBoards bevat de unieke mogelijkheid om taken toe te wijzen aan deelnemers. Zo werkt u makkelijker samen met andere disciplines, terwijl u zelf het overzicht bewaart.

Betrek  zorgprofessionals en mantelzorgers bij het dossier 

In cBoards nodigt u met behulp van een e-mailadres alle betrokkenen uit bij het dossier van de patiënt. Zo deelt u eenvoudig informatie met een specialist, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut, mantelzorger, etcetera. Ook de patiënt zelf kan toegang krijgen. 

Breng complexe problematiek in kaart

Het thema ouderenzorg in cBoards bevat alle belangrijke vragenlijsten rondom ouderenzorg. Op overzichtelijke wijze brengt u probleemgebieden in kaart, waarna u aan de slag kunt met de verdieping.

Bekijk de video

cBoards is een online applicatie die multidisciplinaire samenwerking in de zorg eenvoudig maakt. 

Zo zet u cBoards in bij ouderenzorg

Ouderenzorg in de eerste lijn is onder te verdelen in verschillende fases, die in de praktijk meestal in elkaar overlopen. Hieronder leest u per fase hoe cBoards u ondersteunt.

Assessment

U begint altijd met het in kaart brengen van de kwetsbaarheid van de oudere. Daarvoor gebruikt u de vragenlijst van de intake. Ook kunt u zien op welke gebieden de patiënt kwetsbaar is. Deze gebieden kunt u verder analyseren met de vragenlijsten uit de verdieping. Tenslotte heeft u de mogelijkheid om een schriftelijke samenvatting te maken volgens de SFMPC-systematiek.

In veel praktijken wordt het assessment afgenomen door een POH, waarna de huisarts kan inloggen in het board om de resultaten te bekijken. Daarna wordt er gezamenlijk besloten of het nodig is om de oudere op te nemen in het zorgprogramma.

Zorgplan

Aan de hand van de aandachtspunten uit het assessment stelt u het zorgplan op. Daarbij spelen de behoefte en wensen van de oudere zelf een belangrijke rol. cBoards maakt het mogelijk om iedere taak te voorzien van een status, verantwoordelijke en evaluatiedatum. In het overzicht op accountniveau ziet u alle taken die aan u zijn toegewezen. Dus ook als er meerdere patiënten tegelijkertijd behandeld worden, houdt u altijd het overzicht.

De patiënt en mantelzorgers kunnen eenvoudig toegang krijgen tot het zorgplan. Zo kan het dienen als houvast tijdens het gehele zorgtraject.

Multidisciplinair overleg

In deze fase is het tijd om de juiste specialisten te betrekken. Een geriater kan bijvoorbeeld zijn visie geven op de behandeling van de patiënt, of er kan een case-manager worden ingeschakeld om het zorgproces te overzien. Iedereen beschikt over actuele info, op een veilige manier.
Het unieke aan cBoards is dat alle mogelijke zorgprofessionals kunnen worden ingeschakeld. Indien iemand nog geen account heeft, vult u een e-mailadres in. Deze persoon ontvangt dan een uitnodiging om gratis toegang te krijgen tot het board.

Medicatiebeoordeling

Dit is vrijwel altijd onderdeel van het zorgplan, aangezien de meeste ouderen meerdere medicamenten gebruiken. cBoards biedt hier specifieke mogelijkheden, gebaseerd op de STRIP-methode die wordt geadviseerd door de NHG en de KNMP. Als u het board 'medicatiebeoordeling' opent, wordt daarin automatisch een overzicht van actuele medicatie uit het KIS ingeladen. Daarnaast beschikt u over de juiste vragenlijsten voor zowel de zorgprofessional als de patiënt, om het beeld compleet te maken. Vervolgens voegt u de apotheker toe, zodat deze met behulp van alle informatie een advies kan geven om de gevolgen van polyfarmacie te beperken.

Uitvoering en monitoring

Gedurende het gehele zorgtraject kunt u als initiatiefnemer van het board toezien op de uitvoering van de taken in het zorgplan. Ook kunt u via het board regelmatig contact opnemen met de patiënt en mantelzorgers. Het is natuurlijk ook mogelijk om de monitoring over te dragen aan een casemanager.